Links
📱

Xiaomi Mi A2 Lite Notlarım

Kendi cep telefonum hakkında bildiklerimi derlediğim proje.

🔏 Güvenli Mod ile Açma

 • Güç tuşuna basın
 • Kapat butonuna basılı tutun
 • Güvenli mod ile başlat seçeneği belirecektir

🧰 Stock Rom Yükleme

‍👷‍♂️ ADB Kurulumu

 • 🐧 Linux için kurulumuna buradan erişebilirsin.
 • ✴️ Windows için kurulumu el ile yapmalı ve dosyaların olduğu dizini ortam değişkenlerine (PATH adı altına) eklemeniz gerekmektedir.
  • 🍫 Choco için choco install adb
  • 👨‍💻 %localappdata%\Android\Sdk\platform-tools dizininde adb olabilir

🔌 Cihazı Geliştirici Moduna Alma ve Erişme

 • Cihazdan ayarlar alanına girin
 • En üstte Telefon Hakkında alınına tıklayın
 • Açılan pencerede en altta bulunun Derleme Numarası'ya 7, 8 kere dokunun
 • Geliştirici ayarlarından USB hata ayıklamasını aktif edin
 • PC'ye telefonu bağlayın
 • adb devices komutu ile adb servisini başlatıp, telefona gelen pop-up'tan izin verin

🔓 Bootloader Klidini Açma

 • 💦 Öncelikle bu işlemin cihazın hafızasının sıfırlayacağının farkında olun
 • 🔌 Cihazı PC'ye USB ile bağlayın
 • 🔉 Ses kısma ve güç tuşlarına basılı tutup fastboot alanına girin
 • 👨‍💻fastboot oem unlock komutu ile kilidi açın (cmd veya bash'e yazılmalı)
Kapatmak için fastboot oem lock veya yükleme esnasında flash_all_lock.sh scriptini kullanın

🧱 Stock Rom Kurulumu

Buradaki linke tıklayarak stock rom'u indirme sayfasına yönelebilirsin.

🚙 Stock Rom'un Aktarılması

 • 👮‍♂️ Telefonunuzun 🔓 Bootloader Klidini Açma alanındaki yönerge ile bootloader kilidini açtığınızdan emin olun
 • 🌃 Telefonunuzu kapatın
 • 🔉 Telefon kapandıktan sonra, Volume Down (Ses Kısma) butonuna basılır tutarak PC'ye bağlayın
 • 📢 PC'de adb dosyalarının olduğu dizini PATH'e eklemeyi unutmayın
  • 🐧 Linux için gerekli değildir
  • ✴️ Windows için choco ile yükleme yapıldıysa gerekli değildir
  • 👷‍♂️ ADB Kurulumu alanına bakınız
 • 📂 İndirdiğiniz ROM'u dizine çıkartın ardından alttaki seçeneklerden biri ile kurulumu yapın
  • 🧰 MIUI ROM Flashing Tool uygulamasına ROM'un yolunu kopyalayın
  • 👨‍💻 İndirdiğiniz dosyayı çıkartın ve dizine gelip, windows için flash_all_lock.bat linux için flash_all_lock.sh scriptlerini çalıştırın
🐞 FAILED (remote: 'device is locked. Cannot erase') sorunu gelirse 🔓 Bootloader Klidini Açma alanındaki talimatları uygulayın.

🧰 MIUI ROM Flashing Tool

📃 Özel Scriptler

 • images klasörünün içerisinde imajlar olmalıdır
 • Klasörün yanında da alttaki script olmalıdır
 • Script'in çalışması için adb gereklidir

👨‍💻 Windows için Flash All

fastboot %* getvar product 2>&1 | findstr /r /c:"^product: *daisy" || @echo "error : Missmatching image and device" && exit /B 1
set CURRENT_ANTI_VER=1
for /f "tokens=2 delims=: " %%i in ('fastboot %* getvar rollback_ver 2^>^&1 ^| findstr /r /c:"rollback_ver:"') do (set version=%%i)
if [%version%] EQU [] set version=0
if %version% GTR %CURRENT_ANTI_VER% (
@echo "error : current device antirollback version is greater than this package"
exit /B 1
)
fastboot %* erase boot_a || @echo "Erase boot_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash modem_a %~dp0\images\modem.img || @echo "Flash modem_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash modem_b %~dp0\images\modem.img || @echo "Flash modem_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash sbl1_a %~dp0\images\sbl1.img || @echo "Flash sbl1_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash sbl1_b %~dp0\images\sbl1.img || @echo "Flash sbl1_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash rpm_a %~dp0\images\rpm.img || @echo "Flash rpm_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash rpm_b %~dp0\images\rpm.img || @echo "Flash rpm_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash tz_a %~dp0\images\tz.img || @echo "Flash tz_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash tz_b %~dp0\images\tz.img || @echo "Flash tz_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash devcfg_a %~dp0\images\devcfg.img || @echo "Flash devcfg_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash devcfg_b %~dp0\images\devcfg.img || @echo "Flash devcfg_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash dsp_a %~dp0\images\dsp.img || @echo "Flash dsp_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash dsp_b %~dp0\images\dsp.img || @echo "Flash dsp_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash sec %~dp0\images\sec.dat || @echo "Flash sec error" && exit /B 1
fastboot %* flash splash %~dp0\images\splash.img || @echo "Flash splash error" && exit /B 1
fastboot %* flash aboot_a %~dp0\images\emmc_appsboot.mbn || @echo "Flash aboot_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash aboot_b %~dp0\images\emmc_appsboot.mbn || @echo "Flash aboot_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash boot_a %~dp0\images\boot.img || @echo "Flash boot_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash boot_b %~dp0\images\boot.img || @echo "Flash boot_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash system_a %~dp0\images\system.img || @echo "Flash system_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash system_b %~dp0\images\system_other.img || @echo "Flash system_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash vendor_a %~dp0\images\vendor.img || @echo "Flash vendor_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash vendor_b %~dp0\images\vendor.img || @echo "Flash vendor_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash lksecapp %~dp0\images\lksecapp.img || @echo "Flash lksecapp error" && exit /B 1
fastboot %* flash lksecappbak %~dp0\images\lksecapp.img || @echo "Flash lksecappbak error" && exit /B 1
fastboot %* flash cmnlib_a %~dp0\images\cmnlib.img || @echo "Flash cmnlib_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash cmnlib_b %~dp0\images\cmnlib.img || @echo "Flash cmnlib_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash cmnlib64_a %~dp0\images\cmnlib64.img || @echo "Flash cmnlib64_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash cmnlib64_b %~dp0\images\cmnlib64.img || @echo "Flash cmnlib64_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash keymaster_a %~dp0\images\keymaster.img || @echo "Flash keymaster_a error" && exit /B 1
fastboot %* flash keymaster_b %~dp0\images\keymaster.img || @echo "Flash keymaster_b error" && exit /B 1
fastboot %* flash userdata %~dp0\images\userdata.img || @echo "Flash userdata error" && exit /B 1
fastboot %* set_active a
fastboot %* reboot || @echo "Reboot error" && exit /B 1

🐧 Linux için Flash All

fastboot $* getvar product 2>&1 | grep -E "^product: *daisy$"
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "error : Missmatching image and device"; exit 1; fi
CURRENT_ANTI_VER=1
version=`fastboot getvar rollback_ver 2>&1 | grep "rollback_ver:" | awk -F ": " '{print $2}'`
if [ "${version}"x == ""x ] ; then version=0 ; fi
if [ ${version} -gt ${CURRENT_ANTI_VER} ] ; then echo "error : current device antirollback version is greater than this package" ; exit 1 ; fi
fastboot $* erase boot_a
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Erase boot_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash modem_a `dirname $0`/images/modem.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash modem_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash modem_b `dirname $0`/images/modem.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash modem_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash sbl1_a `dirname $0`/images/sbl1.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash sbl1_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash sbl1_b `dirname $0`/images/sbl1.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash sbl1_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash rpm_a `dirname $0`/images/rpm.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash rpm_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash rpm_b `dirname $0`/images/rpm.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash rpm_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash tz_a `dirname $0`/images/tz.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash tz_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash tz_b `dirname $0`/images/tz.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash tz_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash devcfg_a `dirname $0`/images/devcfg.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash devcfg_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash devcfg_b `dirname $0`/images/devcfg.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash devcfg_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash dsp_a `dirname $0`/images/dsp.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash dsp_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash dsp_b `dirname $0`/images/dsp.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash dsp_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash sec `dirname $0`/images/sec.dat
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash sec error"; exit 1; fi
fastboot $* flash splash `dirname $0`/images/splash.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash splash error"; exit 1; fi
fastboot $* flash aboot_a `dirname $0`/images/emmc_appsboot.mbn
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash aboot_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash aboot_b `dirname $0`/images/emmc_appsboot.mbn
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash aboot_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash boot_a `dirname $0`/images/boot.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash boot_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash boot_b `dirname $0`/images/boot.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash boot_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash system_a `dirname $0`/images/system.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash system_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash system_b `dirname $0`/images/system_other.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash system_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash vendor_a `dirname $0`/images/vendor.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash vendor_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash vendor_b `dirname $0`/images/vendor.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash vendor_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash lksecapp `dirname $0`/images/lksecapp.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash lksecapp error"; exit 1; fi
fastboot $* flash lksecappbak `dirname $0`/images/lksecapp.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash lksecappbak error"; exit 1; fi
fastboot $* flash cmnlib_a `dirname $0`/images/cmnlib.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash cmnlib_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash cmnlib_b `dirname $0`/images/cmnlib.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash cmnlib_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash cmnlib64_a `dirname $0`/images/cmnlib64.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash cmnlib64_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash cmnlib64_b `dirname $0`/images/cmnlib64.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash cmnlib64_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash keymaster_a `dirname $0`/images/keymaster.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash keymaster_a error"; exit 1; fi
fastboot $* flash keymaster_b `dirname $0`/images/keymaster.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash keymaster_b error"; exit 1; fi
fastboot $* flash userdata `dirname $0`/images/userdata.img
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Flash userdata error"; exit 1; fi
fastboot $* set_active a
fastboot $* reboot
if [ $? -ne 0 ] ; then echo "Reboot error"; exit 1; fi

🐞 Hata Notları

👇 Dokunmatikte Sorunlu Algılama

Maalesef cihazın donanımsal kusurudur 😥

🔲 Telefonun Ekranının Kendiliğinden Kapanması

Görüntü boyutunu değiştirip eski haline getirin 😅
Kaynak için buraya bakabilirsin

🔗 Harici Bağlantılar