💻 Sunucu Yönetimi

Uzak sunucu (server) yönetimi, kurulum, yapılandırma ve ssh ile şifresiz bağlanma işlemleri

🔌 Sunucuya Bağlanma

 • ssh -l <username> <ip> veya ssh <user>:<IP> komutu ile sunucuya bağlanılır ve şifre girilir

 • Sunucuya bağlanma sırasında terminal oturumu açılmaktadır

 • Oturum kapandığında terminal de sonlanır, yani bağlantıdan çıkarsanız tüm işler sonlanır

 • Bunu engellemek için sudo apt install tmux komutu ile tmux aracını indirin (nohup uğraştırıcı 😢)

 • tmux ile terminal oturumu içerisinde yeni bir process başlatılmakta ve oturum kapansa da devam etmektedir

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How to run a Python script in the cloud? yazısına bakınız

🔒 Sunucuya Şifresiz Bağlanma

✴️ Windows
🐧 Linux
✴️ Windows
ConnectServer.ps1
#requires -PSEdition Core
$USER = Read-Host 'Username'
$IP = Read-Host 'IP adress'
$KEY_ID = Read-Host 'Key ID'
$KEY_PATH = "./.ssh/${KEY_ID}_ecdsa"
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f ${KEY_PATH}
Get-Service -Name ssh-agent | Set-Service -StartupType AutomaticDelayedStart
Start-Service ssh-agent
ssh-add ${KEY_PATH}
$pub = (Get-Content ~/${KEY_PATH}.pub)
ssh ${USER}@${IP} "\
mkdir -p ~/.ssh && \
echo $pub >> .ssh/authorized_keys && \
chmod 700 ~/.ssh && \
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
🐧 Linux
connect-server.sh
#!/usr/bin/bash
read -p 'Username: ' USER
read -p 'IP adress: ' IP
read -p 'Key ID: : ' KEY_ID
KEY_PATH="./.ssh/${KEY_ID}_ecdsa"
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f ${KEY_PATH}
ssh ${USER}@${IP} "\
mkdir -p ~/.ssh && \
echo \"`cat ${KEY_PATH}.pub`\" && \
chmod 700 ~/.ssh && \
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
 • 🧐 ssh ${USER}@${IP}komutu ile OpenSSH varlığını kontrol edil, tepki veriyorsa vardır

 • 🔑 ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f ${KEY_PATH} komutu ile ssh anahtarı oluşturun

  • SSH, secure shell anlamına gelir ve uzaktan terminal yönetim protokoldür

  • SSH anahtarlarından pub uzantılı olan açık anahtardır ve sunucuya aktarılması gerekir

  • Diğer anahtar kapalı olandır ve paylaşılmaması gerekmektedir

 • ✴️ Bu adımlar sadece Windows kullanıcıları tarafından powershell üzerinden yapılmalıdır

  • 📢 Get-Service -Name ssh-agent | Set-Service -StartupType AutomaticDelayedStart komutu ile ssh servisini gecikmeli olarak otomatik başlatabilmek için yapılandırın

  • 👮‍♂️ Eğer servis otomatik başlatılmazsa her ssh bağlantısı için yeniden başlatmanız gerekir

  • ⚙️ Start-Service ssh-agent komutu ile ssh servisini başlatın

  • ssh-add ${KEY_PATH} komut ile sshanhtarını keystores içerisine anahtarınızı ekleyin

  • Kapalı anahtarınız keystores içerinde saklanır

  • Sunucu bağlantılarında bu anahtar deposu kullanılır

 • 🚚 ssh ${USER}@${IP} "\ komutunu yazın ve ardından alttaki komutları girin

  • 📂mkdir -p ~/.ssh && \ ile sunucuda sshantahtarları dizini yoksa oluşturun

  • echo (Get-Content ${KEY_PATH}.pub) >> .ssh/authorized_keys && \ ile açık anahtarınızı sunucuda onaylı anahtar listesine ekleyin

  • 🐧echo \"cat ${KEY_PATH}.pub\" && \ komutu ile Linux işletim sistemini kullananlar açık anahtarı ekleyebilir

  • 👮‍♂️ chmod 700 ~/.ssh && \ komutu ile sshdizinini yetkilendirin

  • 👮‍♂️ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys" komutu ile anahtarların olduğu dosyaya okunabilmesi için izinleri verin

🕐 Zaman Ayarı Yapma

 • NTP (network time protocol) ayarlarını yapmak için apt-get install ntp ntpdate komutu ile ntpdate paketini kurun

 • ntpdate time.ume.tubitak.gov.tr ile Tubitak NTP sunucusuna bağlantı yapın

 • service ntp restart komutu ile yeniden başlatın

 • date komutu ile tarihi görüntüleyebilirsiniz

 • tzselect komutu ile zaman bölgesini de seçebiliriz

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Linux zaman sunucusu ayarlama alanına bakabilirsin.

⏳ tmux ile Uzun Süreli İşlemler

 • tmux komutu ile yeni bir terminal açtırın ve oraya komutunuzu yazın

 • ✲ Ctrl + B, D kısayolu ile ana terminalinize geçin

 • Artık oturumu kapatsanız bile tmux ile açılan terminaldeki işlemler devam etmektedir

 • tmux attach komutu ile son terminale bağlanabilirsin

 • Terminal işini sonlandırmak için ✲ Ctrl + B, : kısayoluna basıp kill-session komutunu yazın

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Getting started with Tmux alanına bakabilirsin.

🐍 Python Kurulumu

 • Sunucularda python default olarak olur ama pip ve venv kurulu olmaz

 • sudo apt install python3-pip ile pip kurulur

 • sudo apt install python3-venv ile sanal ortam oluşturma aracı kurulur

 • pip python paketlerinin indirilmesine yardımcı olan araçtır

 • venv sanal python ortamları oluşturarak sistemin python paketlerinin bozulmasını engeller