⛅ Sunucu Yönetimi

Uzak sunucu (server) yönetimi, kurulum, yapılandırma ve ssh ile şifresiz bağlanma işlemleri

💻 Sunucu Kiralama

 • 🔗 DigitalOcean sitesi üzerinden hesap açıp GitHub veya Google ile bağlayabilirsin

 • 💳 Kredi kartı bilgilerini verip, 1$ çekim işlemine müsaade ederek sahte bir kullanıcı olmadığını doğrulamalısın

 • ⛅ Hesap kaydı tamamlandıktan sonra herhangi bir sunucu alman gerekmekte

 • 💵 GitHub Student Package alanından alınan Promo code kısmını, sunucu oluşturduktan sonra Billing alanından girmen gerekmekte

💁‍♂️ Türkiye içerisinde sunucu kiralamak için Natro sitesine göz atabilrisin

🔌 Sunucuya Bağlanma

 • ssh -l <username> <ip> veya ssh <user>:<IP> komutu ile sunucuya bağlanılır ve şifre girilir

 • Sunucuya bağlanma sırasında terminal oturumu açılmaktadır

 • Oturum kapandığında terminal de sonlanır, yani bağlantıdan çıkarsanız tüm işler sonlanır

 • Bunu engellemek için sudo apt install tmux komutu ile tmux aracını indirin (nohup uğraştırıcı 😢)

 • tmux ile terminal oturumu içerisinde yeni bir process başlatılmakta ve oturum kapansa da devam etmektedir

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How to run a Python script in the cloud? yazısına bakınız

🔒 Sunucuya Şifresiz Bağlanma

✴️ Windows
🐧 Linux
✴️ Windows
ConnectServer.ps1
cd ~
$USER = Read-Host 'Username'
$IP = Read-Host 'IP adress'
$KEY_ID = Read-Host 'Key ID'
$KEY_PATH = ".ssh/${KEY_ID}_ecdsa"
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f ${KEY_PATH}
Get-Service -Name ssh-agent | Set-Service -StartupType AutomaticDelayedStart
Start-Service ssh-agent
ssh-add ${KEY_PATH}
$pub = (Get-Content ~/${KEY_PATH}.pub)
ssh $USER@$IP "mkdir -p ~/.ssh && echo $pub >> .ssh/authorized_keys && chmod 700 ~/.ssh && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
🐧 Linux
connect-server.sh
#!/usr/bin/bash
read -p 'Username: ' USER
read -p 'IP adress: ' IP
read -p 'Key ID: : ' KEY_ID
KEY_PATH="./.ssh/${KEY_ID}_ecdsa"
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f ${KEY_PATH}
ssh ${USER}@${IP} "\
mkdir -p ~/.ssh && \
echo \"`cat ${KEY_PATH}.pub`\" && \
chmod 700 ~/.ssh && \
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
 1. 🧐 ssh ${USER}@${IP}komutu ile OpenSSH varlığını kontrol edil, tepki veriyorsa vardır

 2. 🔑 ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f ${KEY_PATH} komutu ile ssh anahtarı oluşturun

  • SSH, secure shell anlamına gelir ve uzaktan terminal yönetim protokoldür

  • SSH anahtarlarından pub uzantılı olan açık anahtardır ve sunucuya aktarılması gerekir

  • Diğer anahtar kapalı olandır ve paylaşılmaması gerekmektedir

 3. ✴️ Bu adımlar sadece Windows kullanıcıları tarafından powershell üzerinden yapılmalıdır

  • 📢 Get-Service -Name ssh-agent | Set-Service -StartupType AutomaticDelayedStart komutu ile ssh servisini gecikmeli olarak otomatik başlatabilmek için yapılandırın

  • 👮‍♂️ Eğer servis otomatik başlatılmazsa her ssh bağlantısı için yeniden başlatmanız gerekir

  • ⚙️ Start-Service ssh-agent komutu ile ssh servisini başlatın

  • ssh-add ${KEY_PATH} komutu ile sshanahtarını keystores içerisine ekleyin

  • Kapalı anahtarınız keystores içerinde saklanır

  • Sunucu bağlantılarında bu anahtar deposu kullanılır

 4. 🚚 ssh ${USER}@${IP} "\ komutunu yazın ve ardından alttaki komutları girin

  • 📂mkdir -p ~/.ssh && \ ile sunucuda sshantahtarları dizini yoksa oluşturun

  • echo (Get-Content ${KEY_PATH}.pub) >> .ssh/authorized_keys && \ ile açık anahtarınızı sunucuda onaylı anahtar listesine ekleyin

  • 🐧echo \"cat ${KEY_PATH}.pub\" && \ komutu ile Linux işletim sistemini kullananlar açık anahtarı ekleyebilir

  • 👮‍♂️ chmod 700 ~/.ssh && \ komutu ile sshdizinini yetkilendirin

  • 👮‍♂️ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys" komutu ile anahtarların olduğu dosyaya okunabilmesi için izinleri verin

📢 Eğer sunucu sizden tekrardan şifre istiyor ise, 3. ve 4. adımları uyguladığınızdan emin olun

🖤 Windows Terminal ile Bağlanma

 • ⚙️ Terminal üzerinden resimdeki gibi sunuya bağlanmak için Windows Terminal ayarlarını açın

 • 🔨 Yapılandırma dosyasında profiles içerisindeki list alanına alttaki ayarları ekleyin

settings.json
{
"guid": "{4dc7203f-1c35-4058-8a46-1a2d4989fbe0}", // Eşsiz GUID değeri
"name": "Natro Host", // Sekme adı
"suppressApplicationTitle": true, // Tab ismini sabit yapar
"icon": "%USERPROFILE%/OneDrive/Pictures/Icons/Ico/terminal.ico", // Bu alana belirlediğiniz ikonu koyun
"commandline": "ssh root@<IP>", // IP alanına ip adresinizi yazın
"hidden": false
}

✨ Sunucu Paketlerini Yenileme

 • Sunucuya bağlandıktan sonra yapılacak ilk iş yüklü olan paketleri güncellemek olmalıdır

 • sudo apt update ve sudo apt upgrade komutları ile paketlerini güncelleyebilirsin

 • Çok fazla paket güncellemelerinden sonra reboot komutu ile sistemi yeniden başlatmanız tavsiye edilir

 • Paket yükseltme işlemi sonrasında kullanılmayan veya eski paketleri temizlemek için sudo apt autoremove komutunu kullanın

🔏 Git için Şifre Saklama

 • 💁‍♂️ Her git işlemi için tekrardan giriş yapmak istemiyorsanız bu adım sizin için faydalı olacaktır

 • 📧 git config --global user.email "<email>" ile email adresinizi tanımlayın

 • 🤵 git config --global user.name "<username>" le kullanıcı adınızı tanımlayın

 • 💼 git config --global credential.helper 'cache --timeout=999999' komutu ile bilgilerinizi saklayın

🕐 Zaman Ayarı Yapma

 • NTP (network time protocol) ayarlarını yapmak için apt-get install ntp ntpdate komutu ile ntpdate paketini kurun

 • ntpdate time.ume.tubitak.gov.tr ile TÜBİTAK NTP sunucusuna bağlantı yapın

 • service ntp restart komutu ile yeniden başlatın

 • date komutu ile tarihi görüntüleyebilirsiniz

 • tzselect komutu ile zaman bölgesini seçenekler arasından de seçebiliriz

 • timedatectl set-timezone Europe/Istanbul komutu ile direkt olarak Istanbul zaman dilimini ayarlayabilriiz

apt-get install ntp ntpdate
ntpdate time.ume.tubitak.gov.tr
service ntp restart
timedatectl set-timezone Europe/Istanbul
# date

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Linux zaman sunucusu ayarlama alanına bakabilirsin.

⏳ tmux ile Uzun Süreli İşlemler

 • tmux komutu ile yeni bir terminal açtırın ve oraya komutunuzu yazın

 • ✲ Ctrl + B, D kısayolu ile ana terminalinize geçin

 • Artık oturumu kapatsanız bile tmux ile açılan terminaldeki işlemler devam etmektedir

 • tmux attach komutu ile son terminale bağlanabilirsin

 • Terminal işini sonlandırmak için ✲ Ctrl + B, : kısayoluna basıp kill-session komutunu yazın

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Getting started with Tmux alanına bakabilirsin.

🐍 Python 3.9 Kurulumu

 • Sunucularda python3.6 default olarak olur ama pip ve venv kurulu olmaz

 • sudo apt install python3-pip ile pip kurulur

  • pip python paketlerinin indirilmesine yardımcı olan araçtır

 • sudo apt install python3-venv ile sanal ortam oluşturma aracı kurulur

  • venv sanal python ortamları oluşturarak sistemin python paketlerinin bozulmasını engeller

Python3.9 ve venv Kurulumu
sudo apt update
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
apt install python3-venv python3.9 python3.9-venv
python3.9 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

📢 Python 3.9-venv kullanılması için python3-venv paketi gereklidir

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Ubuntu 20.04/19.04: Install Python 3.9/3.8/3.7/3.6, Pip and Venv alanına bakabilirsin.