Links
💞

Kısayollar | JetBrains IDE

JetBrains IDE için faydalı kısayollar ve VS Code keymap

🧱 Temel Kısayollar

 • ✲ Ctrl + ✲ Ctrl Komut çalıştırma
 • ⇧ Shift + ⇧ Shift Kod içerisinde arama yapma
 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + ⎇ Alt + L Code formatlama diyaloğu
 • ✲ Ctrl + ⎇ Alt + L Tüm kodu otamatik formatlama
 • ✲ Ctrl + ⎇ Alt O Import'ları optimize etme
 • ✲ Ctrl + N Classlar arasında dolanma
 • ✲ Ctrl + F12 Üzerinde bulunduğumuz dosya üzerinde dolanma

✴️ Pencere İşlemleri

 • ⇧ Shift e basılı tutarak bir dosyayı açarsanız, pop-up olarak açılır

👨‍💻 Kodlama

 • ✲ Ctrl + SPACE Kod tamamlama
  • 2 kez arka arkaya basılırsa import edilmemiş değişkenleri de gösterir ve otomatik dahil eder
 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + SPACE İle akıllı kod önerileri sunar
 • ⎇ Alt + F7 Projedeki kullanım alanını gösterir
 • ✲ Ctrl + Q Dokümanı hızlı ön izleme
  • import edilen modüller için kullanışlıdır
 • ✲ Ctrl + B ya da ✲ Ctrl'ye basılı tutup fare ile tıklama, tanımlandığı alana gönderir
 • ✲ Ctrl + ⎇ Alt + V Seçilen kısmı değişkene atama
 • ✲ Ctrl ⎇ Alt T Seçili kod blokunu if / try gibi koşullara sokar
 • ⎇ Alt ⇧ Shift ← → Arrow Parantezlere ve scope'a göre seçme
 • ⎇ Alt ⇧ Shift ↑ ↓ Arrow Seçili alanı klonlama

🔤 Metin İşlemleri

 • ✲ Ctrl + X Satırı kesme
 • ✲ Ctrl + D Satırı hemen altına kopyalama (duplicate)
 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + / Yorum satırına çevirme
 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + YON TUSLARI İmlecin üzerinde durduğu metni taşıma
 • ⇧ Shift + F6 Yeniden adlandırma

🧐 Debug

 • ⎇ Alt + F8 Debug modunda iken kod derleme arayüzü
 • ✲ Ctrl + ENTER, Sonucu derleme

🔀 Git Yönetimi

 • ✲ Ctrl + K Commit
 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + K Push

🖱️ İmleç & Fare

💞 Kısayol
📝 Açıklama
🌍 Resmi Adı
⇧ Shift ⎇ Alt ⎀ Insert
Sütun seçme tipini değiştirme
Column selection mode

⌨️ VS Code KeyMap

 • ✲ Ctrl + P, Dosyalarda arama
  • ✲ Ctrl + ⭾ Tab, Arama ekranındaki sekmeyi değiştirme
 • ⎇ Alt + ⇧ Shift + A, Seçilen alanı yorum satırına alma
 • Comment with line Comment, ⎇ Alt + ⇧ Shift + A
 • Extend Selection, ✲ Ctrl + D (Kelime ve daha fazlasını seçme)
 • Editör Tab - Close, ✲ Ctrl + W
 • Toggle Distraction Free mode, ✲ Ctrl + K, Z

📜 Snippet'ler

 • 💁‍♂️ Sizin tanımladığını metin kısayolları olarak adlandırılabilir
 • ⚙️ Settings > Editor > Live Templates alanından ayarlanır
 • ➕ Öncelikle Template Group oluşturun ardından içine Live Template ekleyin
 • 🖱️ $1$, $2$ , $END$ kısayolları ile imleç adımları ayarlanır
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Predefined template variables alanına bakabilirsin.

🔗 Faydalı Bağlantılar

Detaylar için buraya tıklayabilirsin.
VsCode kısayollarını aktarmak için buraya bakabilirsin.