💫 GitBook Entagrasyon Yönetimi

GitBook - GitHub entegrasyonu hakkında bilgiler

🙋‍♂️ Karşılama Ekranı

Markdown dosyasının en tepesine description alanı oluşturulur.

---
description: İçeriği açıklayan kısa not
---
# İçerik Başlığı
...

📃 Summary.md Dosyası

Temel amacı GitHub'daki dosyalarımızın sitenin sol kısmında (navigation):

  • Hangi isimle gösterileceği

  • Hangi dosyaların veya klasörlerin görünür olacağı

  • Hangi sırada gözükeceği

gibi sorulara çözüm bulmaktır.

👶 Basit Örnek:

# Summary
* [Part I](part1/README.md)
* [Writing is nice](part1/writing.md)
* [GitBook is nice](part1/gitbook.md)
* [Part II](part2/README.md)
* [We love feedback](part2/feedback_please.md)
* [Better tools for authors](part2/better_tools.md)

🔗 Linkleri parçalara ayırma:

# Summary
### Part I
* [Part I](part1/README.md)
* [Writing is nice](part1/README.md#writing)
* [GitBook is nice](part1/README.md#gitbook)
* [Part II](part2/README.md)
* [We love feedback](part2/README.md#feedback)
* [Better tools for authors](part2/README.md#tools)

🤯 Çok fazla parçalı örnek:

# Summary
### Part I
* [Writing is nice](part1/writing.md)
* [GitBook is nice](part1/gitbook.md)
### Part II
* [We love feedback](part2/feedback_please.md)
* [Better tools for authors](part2/better_tools.md)
----
* [Last part without title](part3/title.md)

👨‍💻 GitBook Scriptlerim

YGitBookIntegration repom ile 🐙 GitHub - GitBook 📖 entegrasyonunu sağlayabilirsin.

  • SUMMARY.md oluşturma

  • Markdown olmayan dosyalar için GitHub linkleri oluşturma

    • Markdown olmayan dosyalar GitBook'da gözükmez

Kişiselleştirmek istersen, 📦 YPackage üzerinde GitBook scriptlerim mevcuttur.