Links
💫

GitBook Entagrasyon Yönetimi

GitBook - GitHub entegrasyonu hakkında bilgiler

🙋‍♂️ Karşılama Ekranı

Markdown dosyasının en tepesine description alanı oluşturulur.
---
description: İçeriği açıklayan kısa not
---
# İçerik Başlığı
...

📃 Summary.md Dosyası

Temel amacı GitHub'daki dosyalarımızın sitenin sol kısmında (navigation):
  • Hangi isimle gösterileceği
  • Hangi dosyaların veya klasörlerin görünür olacağı
  • Hangi sırada gözükeceği
gibi sorulara çözüm bulmaktır.
👶 Basit Örnek:
# Summary
* [Part I](part1/README.md)
* [Writing is nice](part1/writing.md)
* [GitBook is nice](part1/gitbook.md)
* [Part II](part2/README.md)
* [We love feedback](part2/feedback_please.md)
* [Better tools for authors](part2/better_tools.md)
🔗 Linkleri parçalara ayırma:
# Summary
### Part I
* [Part I](part1/README.md)
* [Writing is nice](part1/README.md#writing)
* [GitBook is nice](part1/README.md#gitbook)
* [Part II](part2/README.md)
* [We love feedback](part2/README.md#feedback)
* [Better tools for authors](part2/README.md#tools)
🤯 Çok fazla parçalı örnek:
# Summary
### Part I
* [Writing is nice](part1/writing.md)
* [GitBook is nice](part1/gitbook.md)
### Part II
* [We love feedback](part2/feedback_please.md)
* [Better tools for authors](part2/better_tools.md)
----
* [Last part without title](part3/title.md)

👨‍💻 GitBook Scriptlerim

YGitBookIntegration repom ile 🐙 GitHub - GitBook 📖 entegrasyonunu sağlayabilirsin.
  • SUMMARY.md oluşturma
  • Markdown olmayan dosyalar için GitHub linkleri oluşturma
    • Markdown olmayan dosyalar GitBook'da gözükmez
Kişiselleştirmek istersen, 📦 YPackage üzerinde GitBook scriptlerim mevcuttur.