yEmreAk
Search
K
📂

Git Submodules

Submodule'ler repo içinde repo yapısıdır.

❔ Nedir

  • Bu sistem sayesinden parçalı olarak geliştirme mümkün kılınır
  • Komutlarla tüm projenin her modülü güncellenir

✨ SubModule Oluşturma

# Direkt Submodule ekleme
git submodule add <url> <path>
git submodule --name <isim> add <url> <path> # İsim ile ekleme
# Güncel dalı kontrol eden submodule ekleme
# https://stackoverflow.com/a/9103113
git submodule add -b master <url>

💫 SubModuleleri Güncelleme

git submodule init
git submodule update --remote

🧹 Submoduleleri Kaldırma

git submodule deinit -f <submodule>
rm -rf .git/modules/<submodule>
git rm -f <submodule>
Ayrıntılar için How do I remove a submodule? sorusunun cevabına bakabilirsin.