🔐
Yazılım Lisansları
MIT, Apache ve GNU lisansları nedir, neden kullanılır, amacı nedir

Ⓜ MIT

  Kaynak kodu ve yazılımı istediğimiz gibi değiştirebiliriz
  Ticari olarak kullanılabilir
  Sorun çıkması durumunda geliştirici mesul tutulamaz
  Yazılım kullanılırken ona referans verilmesi gerekir
İstediğini yap ve beni de belirt, ama beni mesul tutma

♈ Apache

  MIT ile aynı özellikleri taşır
  Yazılım içerisinde lisans
MIT'in aynısı ama benim lisans dosyalarımı da ekle

🐧 GNU

  MIT özelliklerini barındırır
  Kaynak kodlarının açık ve paylaşılmasını zorunlu
  Bu lisanslı ürünü kullanan herkes kaynak kodlarını açmalıdır
  Ticari kullanımda kısıtlama yoktur, ama açık kaynak kodu satması kolay olmayacaklar
  Genellikle destek hizmeti olarak ticari işlemler yapılır
Ne yaptığını herkes görmeli

🔗 Faydalı Kaynaklar

Last modified 1yr ago