yEmreAk
Search
K
🐘

PostgreSQL

PostgreSQL, MySQL alternatifi bir veri tabanı sistemidir

PostgreSQL Kurulumu

 • Buraya (x64 win) tıklayarak PostgreSQL' indir.
 • Kurulumda 1. kutucuğu ve 'shell' yazan sonuncu kutucuğu seçmen yeterli
 • Şifreni unutma bağlantıda lazım olacak! (123 yap hızlıca devam etmek için)

PostgreSQL Kullanımı

 • Windows tuşuna basıp arama yerine 'SQL shell' yazmalısın
 • Çıkan terminalde 'şifre' alanı gelene kadar 'ENTER' a bas
 • Şifreni yazdıktan sonra örnek database komutunu çalıştırabilirsin

PostgreSQL Database Oluşturma

Alttaki kodları kopyalıyıp, terminale yapıştırın.
 • mydb Database ismi
 • 123 Netbeans'den bağlantı yapacak kullanıcı şifresi
 • admin Netbeans'den bağlantı yapacak kullanıcı ismi
create database mydb;
\c mydb
create user admin with encrypted password '123';
CREATE TABLE Users (
username varchar(15),
password varchar(15)
);
CREATE TABLE Books (
id int,
name varchar(15),
price int
);
CREATE TABLE Orders (
username varchar(15),
bookid int
);
CREATE TABLE Payments (
username varchar(15),
price varchar(15)
);
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO admin;
INSERT INTO Books VALUES (1, 'kitap1', 20);
INSERT INTO Books VALUES (2, 'kitap2', 10);
INSERT INTO Books VALUES (3, 'kitap3', 30);
INSERT INTO Books VALUES (4, 'kitap4', 50);
INSERT INTO Books VALUES (5, 'kitap5', 5);
INSERT INTO Books VALUES (6, 'kitap6', 19);

NetBeans'e PostgreSQL Driver'ı Ekleme

 • Bu link üzerinden driver'ı indir. (İndirme engellenecek, 'sakla' demen lazım)
 • Projeni aç (Netbeans üzerinden)
 • Alttaki resimde gösterdiğim şekilde .jar uzantılı dosyayı projene ekle

PostgreSQL Bağlantı Kodu (Connection String)

/**
* PostgreSQL'e bağlanmayı deneme
* @return Bağlanırsa true, aksi halde false
*/
public static boolean connectPSQL() {
try {
// Driverı yükleme
Class.forname("org.postgresql.Driver");
// URL'i tanımlama
String url = "jdbc:postgresql://localhost/database_ismi";
// Database özelliklerini ayarlama
Properties props = new Properties();
props.setProperty("user", "yemreak");
props.setProperty("password", "yemreak.com");
// PostgreSQL bağlantısını oluşturma
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props);
return true;
} catch(ClassNotFoundException | SQLException e) {
System.out.println(e);
return false;
}
}

Harici Bağlantılar