📈 Excel

MS Office üzerindeki excelde formül yazmayı anlatır

Temel Değişkenler

Değişken

Açıklama

String

"Selam"

Number

1

Değişken hücre (kaydırmalarda güncellenir, F4 ile sabit hale alınabilir)

A3

Sabit hücre değeri

$A$3

Excel Fonksiyonları

Fonksiyonların kullanımı = ön eki ile başlar

Fonksiyon

Açıklama

IF

Koşul yapısı

+, * ...

Aritmetik işlemleri destekler

<>

Eşit değildir (!= desteklenmez)

CONCAT

Stringleri birleştirme

IF, Koşul Yapısı

=IF(kosul, dogruysa, yanlissa)
 • =IF(1, 1, 0) 1 döndürür

 • =IF("A" <> "B", 1, 0) 1 döndürür

CONCAT, String Birleştirme

=CONCAT(<hucre | string | sayı>, <hucre | string | sayı>, ...)
 • =CONCAT("1",1,P17) 11 ve P17'deki metni yazar (P17 = 68 ise 1168)

 • =CONCAT("~", "YEm", "re", "Ak") ~ YEmreAk

String Parçalama (MID)

=MID(<string | hucre>, <index>, <uzunluk>)
 • =MID(L7,1,2) L7'hücresinden 1. karakterden itibaren 2 karakter alır

 • =MID("YEmreAK",1,2) YE

Index 1'den başlar 😢

N. Hücrelerin Toplamını Hesaplama

 • İlk olarak =ROW(A3) ile satır bilgisini alırız

 • ROW işlemi ile A'nın satır numarası olan 3 değerini alırız

 • Ardından aradığımız satır olup olmadığını anlamak için =MOD(ROW(A3); 3) yaparız

 • Yukarıdaki örnekte 3. katları olan satırlar için True değeri gelecektir

 • 3.katı olan satırları toplamak için 3'ün katı olmayanları 0 ile çarpacağız

 • A1:A9 * (MOD(ROW(A1:A9); 3)=0) ile 3. katı olmayan her satır değeri 0 olacaktır

 • Son olarak SUM ile yukarıdaki sonuçları toplarız

=SUM(A1:A9 * (MOD(ROW(A1:A9); 3)=0))

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Sum Every nth Row alanına bakabilirsin.

Harici Bağlantılar