Links

👨‍💻 Batch Script

Windows işletim sistemlerinin ortak programlama dilidir.

Başlatma İşlemleri (Start)

  • start . Bulunduğumuz dizini açma
  • start /w <bat> Bat dosyası bitene kadar bekleme
  • start "" <bat> Bat dosyasını çalıştırıp cmd'yi kapatma
  • start /b <bat> Dosyayı asenkron çalıştırma

Yazırma İşlemleri (Echo)

  • @ karakteri çıktı verme anlamına gelmektedir
  • @echo off tüm çıktıları gizler
Ek bağlantılar

Koşullu İşlemleri (IF / Else)

IF EXIST "filename" (
REM Do one thing
) ELSE (
REM Do another thing
)
Ek bağlantılar

Sessiz Kurulumlar

Koşullu İndirme Scripti

(wget.exe -O "python-3.7.3.exe" "https://www.python.org/ftp/python/3.7.3/python-3.7.3-amd64.exe" && wget.exe -O "jre-8u211-windows-i586.exe" "https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=238727_478a62b7d4e34b78b671c754eaaf38ab") || echo "Error while installation" && pause && exit
wget.exe gereklidir, buradan indirebilirsin.

Java JRE Sessiz Kurulumu

start /w jre-8u211-windows-i586.exe /s INSTALLDIR=%userprofile%\AppData\Local\Programs\java\jre1.8.2

Python Sessiz Kurulumu

python-3.7.3.exe InstallAllUsers=0 Include_launcher=0 Include_test=0 SimpleInstall=1 SimpleInstallDescription="Just for YEmreAk 🤖"

Hata Notları

\Common was unexpected at this time Hatası

  • Scriptten değişkenleri (%..%) kaldırman gerekmekte
  • Örn: set PATH=%PATH%;C:\Path\to\file yerine set PATH=C:\Path\to\file kullnılmalıdır