Links

🚴‍♂️ İlk Projeyi Oluşturma | VSIX

Visual Studio 2019 üzerinde ilk eklentimizi oluşturma, ikon ve komutlar ekleme

💎 Ön Gereksinimler

Eklentiyi Visual Studio için C# ile programlayacağımızdan dolayı:
 • Visual Studio ve Visual Studio extension development iş yükü indirilmelidir
 • 💁‍♂️ Eklenti için derinden bir C# bilgisi yerine hızlı bir öğrenmeye odaklanılması kafidir
 • 🏃‍♂️ Hızlıca C# öğrenmek için CSharp Quick Guide sayfasına bakmalısın
 • 👮‍♂️ Yazım standartları için CSharp Coding Standarts alanına da bakabilirsin
C# Quick Start.pdf
511KB
PDF
📃C# Hakkında bilgi için C# Quick Start pdf

🚩 Çalışma Yolu

 • 👨‍💻 Eklenti programlanır, derlenir ve çalıştırılır
 • 🐙 GitHub üzerinden versiyon kontrol sistemi ile ilerleme kontrol edilir
 • ⚗️ Derlenme ve test işlemleri Continuous Integration (CI) ile otomatikleştirilir
 • 📡 Herkese açık stabil bir sürümü üzerinden eklenti yayınlanır
  • 😅 Tabi bu sadece açık kaynak olmasını isterseniz yapılır
 • ⏫ VS Gallery üzerine eklenti aktarılır
https://channel9.msdn.com/Events/Build/2016/B886/player
channel9.msdn.com
Visual Studio 2015 Extensibility ~ Mads Kristensen

🔰 VSIX Yapımına Hazırlanma

 • ☀️ Create New Project - VSIX Project alanından proje oluşturulur

👨‍🔧 Proje İsmi Güncelleme

 • 🤔 Proje isminden vazgeçmeniz veya ismini yanlış belirtmeniz durumunda projenin adını güncellemeniz gerekebilir
 • 🔨 Solution Explorer üzerinden Properties alanından güncellenir

📜 Manifest Ayarları

 • 📃 *.vsix.manifest dosyası mafisesto dosyasıdır ve projenin ayarlarını içerir
 • 🆔 Product ID kısmında <Projeİsmi>.<GUID> şeklinde olan değerden Projeİsmi silinir
 • 🤵 Author alanında eklentiyi geliştiren ekibin ve kişinin adı bulunur
 • 🏷️ Version kısmı Semantic Versionin tarzı ile uygulama sürüm bilgisini tutar
 • 📖 Description alanına eklentinin ne işe yaradığına dair bilgi verilir
 • 🎫 Tags kısmında eklentinin hitap ettiği konulara <konu>, <konu2>, ... şeklinde yer verilir, aramalarda bu şekilde çıkar
 • 🖼️ Preview Image 175x175 ve Icon ise 90x90 boyutunda eklentinin ikon resmini barındırır
 • 🔐 License alanına kendi lisans dosyanızın yolunu eklersiniz (örn. Apache License 2)

🎯 Hedef Uygulamaları ve Sürümleri Değiştirme

 • 🌇 Install Targets alanından hangi sürümler üzerinde kullanabileceğinin tanımlaması yapılır
 • 🆔 Identifier Visual Studio IDE türünün seçildiği alandır
 • 🏷️ Version Range ise seçilen türde hangi sürümlere kadar desteklendiğini belirtir
 • 📦 Dependencies kısmı eklentinin kullandığı veya bağlı olduğu framework veya kütüphanelerin belirtildiği kısımdır
 • 🧰 Prerequisites ile gereksinimleri ve sürümlerini tanımlarız
🧙‍♂ Detaylı bilgi için YEmoji - Bağlantılar yapısına uygun oluşturulmuş:
alanlarına bakabilirsin.

🖼️ VSIX için ikon ekleme

 • 🌟 PNG dışındaki formatları da destekler ama PNG kullan
 • 📦 VSIX'de 3000 icon vardır bunları kullanabilmek için Extensibility Essentials 2019 eklentisini indir
 • ⚙️ View -> Other Windows -> KnownMonikers
 • 📝 Çıkan panelde seçilen ikonu Resource içerisine alttak özelliklerle eklemeliyiz:
  • 16 width ile *Command.png icon dosyasını overwrite ederek
  • 175 width ile Preview isimle
  • 90 width ile Icon isimle
 • 💦 *.vsct dosyası içerisinde silmen gereken kısımlar
  • Bitmap alanında usedList kısmındaki değerlerden ilki hariç diğerlerini
  • GuidSymbol alanındaki IDSymbol satırlarından ilki hariç diğerlerini
 • ➕ Son eklenen resimleri projeye dahil etmek için Solution Explorer alanında sağdan 3. ikon Show all files ile resimleri bulup, onları seçip, sağ tıklayıp Include From Project demeliyiz
 • 🔨 *.vsixmanifest dosyasına ikon ve ön izleme resmi eklenmeli

🔘 İlk Komut Butonunu Ekleme

 • Solution Explorer üzerinden projeye sağ tıklayıp Add -> New Item-> Command ile ilk komutumuzu ekliyoruz
 • 🗃️ Yukarıdaki işlem ile projeye eklenen dosyalar
  • <dosya ismi>.cs ve
  • <proje ismi>.vsct ile butonları ve diğer fonksiyonelliklerin tanımlandığı dosya
  • Resources dizini içerisine eklenti ile ilgili görsel objeler
 • 🌟 İlerleyen konularda da yöneleceğimiz ve önerilen proje yapısı aşağıdaki gibidir