Links
🤖

IDE Objelerine Erişme | VSIX

Visual Studio 2019 eklentisi ile IDE objelerine erişme otomasyonu

🌇 Ortam Objelerine Erişme

 • 💠 IDE objelerine erişmek için EnvDT80.DTE2 objesi kullanılır
 • 🍎 await <asyncServiceProvider>.GetServiceAsync(typeof(DTE)).ConfigureAwait(false) as DTE2 kodu ile DTE objesi alınır
 • 📂 dte2.ItemOperations kodu ile dosya açma, ekleme ve benzeri işlemler IDE ile otomatikleştirilebilir
Kod
Açıklama
dte2.ActiveDocument
IDE üzerinde aktif olan doküman
dte2.ActiveDocument.ProjectItem
Aktif dokümanın proje objesi (kaynak kodlara vb. erişim)
dte2.ToolWindows.SolutionExplorer.SelectedItems
Solution Explorer üzerindeki seçilen dosyalara erişiriz
dte2.ExecuteCommand("<komut>", "<argümanlar>")
Command Window üzerinde komut çalıştırır
dte2.ItemOperations.AddExistingItem(<filepath>)
Projeye var olan dosyayı ekler ve yolun -proje dizininde olduğundan- günceller
dte2.ItemOperations.OpenFile(<filepath>)
IDE ile dosyayı açar, projeye dahil etmem, kaynak kod derlenmez (FileCodeModel olmaz)

📁 ProjectItem

 • 💡 Solution içerisinde yer alan ve derlenen proje dosyasını tutan objedir
 • 🤖 Dosya üzerindeki otomasyon işlemleri bu obje ile yapılır
 • 📂 Dosya işlemleri <projectItem>.Delete(), <projectItem>.Save(), <projectItem>.Remove() gibi işlemler buradan yapılır
 • 👨‍💻 Dosya içerisindeki kaynak kod modeline <projectItem>.FileCodeModel şeklinde erişebiliriz
ProjectItem selectedProjectItem = dte2.ItemOperations.AddExistingItem(filePath);
FileCodeModel selectedFileCodeModel = selectedProjectItem.FileCodeModel;

👨‍💻 FileCodeModel

 • 💡 IDE üzerinde derlenen (build) proje dosyaları (ProjectItem) kaynak kodlarını tutan modeldir
 • 🍏 CodeElements olan kod elemanlarını tutan objelerden oluşur
 • 🍎 CodeNamespace, CodeElement, CodeClass, CodeFunction gibi kaynak kod özelliğine göre obje içerir
 • 👨‍💻 <codeNamespace | codeClass >.Children komutu ile namespace veya class içerisindeki kaynak kod objelerine erişilir
📢 Derlenmemiş dosyalarda - yani projeye dahil olmayan harici dosyalar olan Miscellaneous dosyalarında - FileCodeModel olmaz
public static bool IsFuncExistInCodeElements(CodeElements codeElements, string name, out CodeFunction cf)
{
ThreadHelper.ThrowIfNotOnUIThread();
foreach (CodeElement element in codeElements)
{
if (element is CodeNamespace)
{
CodeNamespace nsp = element as CodeNamespace;
foreach (CodeElement subElement in nsp.Children)
{
if (subElement is CodeClass)
{
CodeClass c2 = subElement as CodeClass;
foreach (CodeElement item in c2.Children)
{
if (item is CodeFunction)
{
CodeFunction _cf = item as CodeFunction;
if (_cf.Name == name)
{
cf = _cf;
return true;
}
}
}
}
}
}
}
cf = null;
return false;
}

🍏 CodeElement

 • 🐥 CodeElement objelerinin metinlerine <codeElement>.GetStartPoint(vsCMPart.vsCMPartBody).CreateEditPoint() şeklinde erişilir
 • 📌 GetStartPoint(<vsCMPart>) ile enum değerleri olarak tanımlanan alanların başlangıç konumu alınır
 • 🔤 CreateEditPoint ile konum bilgisinden içerik metnine erişilir
 • İçerik metni üzerinden GetText(<point>), ReplaceText(<point>) gibi komutlar metni değiştirebiliriz
 • 📝 Obje sonuna kadar almak veya değiştirmek için <codeElement>.EndPoint değeri kullanılır
public static bool IsFuncExistInCodeElements(CodeElements codeElements, string name, out CodeFunction cf)
{
string functionBodyText = cf.GetStartPoint(vsCMPart.vsCMPartBody).CreateEditPoint().GetText(cf.EndPoint);
funcitonBodyText = "Test";
cf.GetStartPoint(vsCMPart.vsCMPartBody).CreateEditPoint().ReplaceText(cf.EndPoint, funcitonBodyText, (int)vsEPReplaceTextOptions.vsEPReplaceTextAutoformat);
}