Links

👨‍💼 Eklenti Yönetimi | VSIX

Visual Studio 2019 eklentisini yönetme ve geliştirme

.vsct Dosyası Nedir

 • Proje içerisindeki komutlar, resimler ve benzeri her bilişen bilgisi burada saklanır
 • Tüm bileşenler birbirlerine ve kaynak kodlara guid değerleri ile bağlanır
 • Proje içerisinde tek bir vsct dosyası bulunur

🆔 GUID Değerlerini Tanımlama

 • Bileşen arasındaki bağlantılar için değişkenleri tanımlayan guid değerleri kullanılır
 • Her guid değeri eşsiz olmak zorundadır
 • Symbols alanı içerisinde ilk başta paket guid değeri tanımlanır
 • GuidSymbol ile paket içerisindeki belirli guidler için alt değerler IDSymbol ile tanımlanır
  • usedList="1" için IDSymbol değeri 1 olan `usedList="bmpPic1" aynıdır
  • *CmdSet isimli GuidSymbol değerleri, komut gruplarını işaretlemek için kullanılır
  • *Images olarak tanımlananlar ise resimler işaretlerler
 • IDSymbol değeri CommandId ile bitenler komutların guid değerlerini temsil eder
<Symbols>
<!-- Paket bilgisi tutan değişken. -->
<GuidSymbol name="guidDesignDifferPackage" value="{97999930-ccf3-4150-8507-52957afe824c}" />
<!-- Menü komutlarını bir arada tutmak için kullanılan değişkenler. -->
<GuidSymbol name="guidFile_VSPackageCmdSet" value="{020df2a1-db50-4da9-b02d-429321000270}">
<IDSymbol name="FileContextMenuGroup" value="0x110" />
<IDSymbol name="EditorContextMenuGroup" value="0x120" />
<IDSymbol name="DiffFilesCommandId" value="0x0100" />
<IDSymbol name="CompareHistoryCommandId" value="0x0101" />
<IDSymbol name="DiffContentCommandId" value="0x0102" />
</GuidSymbol>
<!-- Resimleri bağlamak için kullanılan değişkenler. -->
<GuidSymbol name="guidImages" value="{2a122da1-1d9a-48b8-89ff-ee6527567153}">
<!-- Birden fazla resim içeren bir dosyadan istenen sıradaki resmi almak için kullanılır -->
<IDSymbol name="firstImage" value="1" />
<IDSymbol name="bmpDiff" value="2" />
</GuidSymbol>
<!-- İsteğe bağlı sabit değerler de kullanılabildiğinden değişkensiz resim işaretçisi tanımlanabilir -->
<GuidSymbol name="guidImages1" value="{ed02defe-f3bf-4cf7-913b-9772fffe8e26}"></GuidSymbol>
<GuidSymbol name="guidImages2" value="{1dd321f2-63ba-4bff-aee8-6f6d3995c650}"></GuidSymbol>
</Symbols>

👨‍💻 Komut Ekleme

 • Komutlar Commands içeriside Groups objeleri içindeki Group değerleri ile derlenir
 • Group içerisindeki Parent objelerindaki id değeri ile komutun nasıl çalışacağını ifade ederiz
 • priority değeri ile grubun bulunacağı konum belirlenir, düşük değerler daha yukarıya alır
<Groups>
<Group guid="guidFile_VSPackageCmdSet" id="FileContextMenuGroup" priority="0x0400">
<Parent guid="guidSHLMainMenu" id="IDM_VS_CTXT_ITEMNODE" />
</Group>
<Group guid="guidFile_VSPackageCmdSet" id="EditorContextMenuGroup" priority="0x0300">
<Parent guid="guidSHLMainMenu" id="IDM_VS_CTXT_CODEWIN" />
</Group>
</Groups>

🔘 Buton Ekleme

 • Butonlar Buttons alanına GUID değer ile eklenir
 • Buton guid değeri paket guid değeri ile aynı olur
 • priority değeri ile butonun bulunacağı konum belirlenir, düşük değerler daha yukarıya alır
 • Parent alanı ile bağlı olduğu komut butonu guid değeri verilir
  • Bu sayede grup üzerindeki komutların davranışlarına uygun konumlanır
  • IDM_VS_CTXT_ITEMNODE id değerine sahip komut grubu için Solution Explorer üzerine sağ tıklandığında çıkan menüye ekleinir
 • Icon alanı ile butonun sağında olan ikon guid ile belirlenir
  • guid ile ikon dosyasına id ile kaçıncı resmi almak istediğimizi belirtiriz
  • Resim indeksleri 0'dan değil 1'den başlar
  • İkonları tutmak için Bitmaps alnında guid değerli Bitmap objeleri kullanılır
  • href alanı temsil ettiği resim objenin yolunu tutar
  • usedList ile birden fazla resim içeren objelerden, hangi resimlerin alınacağını söyleriz
  • usedList="1" ile ilk resmi, usedList="1, 2, 3" ile ilk 3 resmi projeye dahil ederiz
 • Strings alanında ButtonText ise butondaki metni temsil eder
<Buttons>
<Button guid="guidFile_VSPackageCmdSet" id="DiffFilesCommandId" priority="0x0100" type="Button">
<Parent guid="guidFile_VSPackageCmdSet" id="FileContextMenuGroup" />
<Icon guid="guidImages" id="1" />
<Strings>
<ButtonText>Compare with file...</ButtonText>
</Strings>
</Button>
<Button guid="guidFile_VSPackageCmdSet" id="CompareHistoryCommandId" priority="0x0100" type="Button">
<Parent guid="guidFile_VSPackageCmdSet" id="FileContextMenuGroup" />
<Icon guid="guidImages1" id="1" />
<Strings>
<ButtonText>Compare designer file with history...</ButtonText>
</Strings>
</Button>
<Button guid="guidFile_VSPackageCmdSet" id="DiffContentCommandId" priority="0x0100" type="Button">
<Parent guid="guidFile_VSPackageCmdSet" id="EditorContextMenuGroup" />
<Icon guid="guidImages2" id="1" />
<Strings>
<ButtonText>Sort Windows Form Designer Generated Code</ButtonText>
</Strings>
</Button>
</Buttons>
<!-- guidImages değişkeninin GuidSymbol olarak tanımlanmış olmaları gerekmektedir -->
<Bitmaps>
<Bitmap guid="guidImages" href="Resources\DiffFilesCommand.png" usedList="1" />
<Bitmap guid="guidImages1" href="Resources\CompareHistoryCommand.png" usedList="1" />
<Bitmap guid="guidImages2" href="Resources\DiffContentCommand.png" usedList="1" />
</Bitmaps>

🔌 Kaynak Koda Bağlama

 • Komutların tetiklenmesi durumunda yapılacak eylemler kaynak kod tarafında Execute metodu içerisinde belirlenir
 • Kaynak koda komutu bağlamak için CommandSet ve o küme içerisindeki CommandId değeri gerekir
  • CommandSet, vsct dosyası içerisinde *CmdSet olarak adlandırılan guid değerini alır
  • CommandId yukarıdaki guid içerisindeki hedeflenen komutun IDSymbol değerlerini alır
 • Bu işlemi senkronize etmek ve her guid değişikliğinde güncellemekten kurtulmak için
  • vsct dosyasına sağ tıklayın ve Syncronize code file butonuna tıklayın
  • PackageGuids ve PackageIds içeren C# class objeleri otomatik olarak tanımlacaktır
namespace DesignerDiffer
{
/// <summary>
/// Command handler
/// </summary>
internal sealed class DiffContentCommand
{
/// <summary>
/// Command ID.
/// </summary>
public const int CommandId = PackageIds.DiffContentCommandId;
/// <summary>
/// Command menu group (command set GUID).
/// </summary>
public static readonly Guid CommandSet = PackageGuids.guidFile_VSPackageCmdSet;
/// <summary>
/// VS Package that provides this command, not null.
/// </summary>
private readonly AsyncPackage package;
// ...
}
}