📈 Verimli Programlama

Yazılan kodların çalışmasından sonraki en önemli özelliği verimli olmasıdır 😅

🔍 Diziden eleman bulma

 • Dizi öncelikle sıralanır

  • Sırasız dizilerin karmaşıklığı O(N)=Nlog(N)O(N) = N\log(N)

  • Sıralı olunca O(N)=NO(N) = N

  • Örnek sırala küçükten büyüğe olabilir

 • Ardından eleman aranır

 • Eğer eleman bakılan indeksten küçükse arama sonlandırılır

  • Sıralı olduğu için ileride de olmayacaktır

  • Eleman bulunamamıştır

 • Binary arama yöntemi de oldukça hızlıdır

Sıralı vs sırasız arama
Binary vs sıralı ve sırasız

🎡 Tekrarlı ya da Hafıza ile Fonksiyon İşlemleri

Hafıza (memory), tekrarlı işlemler (recursive) ile çalışan fonksiyonlara nazaran daha hızlıdır.‌

Tekrarlı fonksyionlar

📦 Hazır Paketlerin Hız Avantajı

Yazılım ekipleri tarafından oluşturulan paketler, optimize edildiğinden el yazımı işlemlere nazaran daha hızlı çalışır.

Hazır paketlerin hız avantajı