💎 Programlama Terimleri

Programlamada bilmen gereken terimler ve mimari yaklaşımlar

🏰 Yazılım Mimarisi

📉 Katmanlarda aşağıya doğru inildikçe karmaşıklık artar

Bu özellik, katman adlandırmalarında Soft, Hard olarak belirtilmiştir.

Katman

Açıklama

👨‍💻 Software

Yazılım katmanıdır, son kullanıcının gördüğü (oyunlar, uygulamalar)

🔌 Middleware

Ara katmandır, yazılım ile işletim sistemi arasındaki iletişim

👨‍💼 Operation System

İşletim sistemi katmanıdır (windows, Linux vs)

🕹️ Firmware

Donanımla ilgili yazılmış, yazılımları kapsar (drivers, sürücüler)

🧱 Hardware

Donanım katmanıdır (entegre devreler)

What's the difference between hardware, firmware, and software?

🌟 Sık Kullanılan Terimler

Terim

Açıklama

📚 Library

Özel bir iş için toplanmış metotlar fonksiyonlar (ev için alet çantası)

🎇 Framework

Kapsamlı işler için toplanmış metotlar (önceden yapılmış ev)

⛓️ ToolChain

Birden fazla teknolojiyi (library veya framework) kullanma

💫 API

Uygulama ile karşılıkla haberleşme (istek gönderip, karşılık alma)

🦄 Singleton

Tek seferlik tanımlanabilen uygulama türü

💎 Kavramlar

💠 Function vs Method

  • 💁‍♂️ Metotlar class içerisinde bulunan ve objeleri değiştiren fonksiyonlar olarak adlandırılabilir

⛓️ ToolChain

Aşağıdaki amaçlar için kullanılan yazılımdır.

  • Genellikle başka bilgisayar programları yada programlar arasında ilişki kuran

  • Karmaşık yazılım geliştirme görevlerini yapmak

  • Yazılım ürünü oluşturmada programlama araçlarını ayarlamak

🏦 Yazılımda kullanılan terimler

Kavram

Türkçe Karşılığı

Ek Açıklama

Feed

Akış

Instagram'daki resim alanı, veya sitelerdeki ana verilerin alanı

Feature

Özellik

Bug

Hata - Sıkıntı

Yazılımın açılmaması gibi çeşitli sorunlar

Dev

Geliştirici

Script

Dile özgü kod

Belli bir de yazılan proje kadar iyi olmayan kod topluluğu

Code Snipped

Kod Parçası

1-2 satırlık kodlardan oluşan kod parçası

Register

Yazmaç

Cache

Önbellek

Verileri hafızada tutup hızlı açmak için önbellek kullanılır

Cookie

Çerez

Bir siteye tekrardan girdiğimizde giriş bilgilerimiz gibi bilgileri koruması, çerezlerle sağlanır

Run

Çalıştırma

Yazılan kodu derleyici üzerinde çalıştırma

Debug

Hata Ayıklama

Kodu derleyici üzerinde adım adım gerekli yerlerde duracak şekilde çıktılarla çalıştırma

Banner

Afiş

Slider

Kayan Afiş

Namespace

İsim alanı

Aynı amaca hizmet eden özellikleri, sınıfları ve fonksiyonları aynı çatı altında toplama

Wild Card

.. . * gibi terimleri içeren metne verilen isim

Hook

Kanca

Eylemler çalıştıklarında tetiklenen işlemler (her tıklandığında yapılan eylem için onClick() kullanılır)

Overhead

Ek yük

İşin yapan işçiye harcanan enerji. (Örn: kamyon yük kaldırmak için kendi ağırlığını da kaldırmalıdır) (kaynak)

🔂 Değişken Terimleri

Kavram

Türkçe Karşılığı

Ek Açıklama

Flag

Bayrak

Varlık (evet, hayır) değeri tutan değişkenler - Boolean

Listener

Dinleyici

Bir olay gerçekleştiğinde tetiklenen metotlar

📜 Raporlama (Logging) Seviyeleri

Aşağıya doğru inildikçe, ekrana basılan çıktı azalır.‌

  • DEBUG

  • INFO

  • WARNING

  • ERROR

  • CRITICAL

✨ Versiyonlar

💎 Sürüm

📝 Açıklama

Beta

Sadece toplu güncelleştirme alır (6 haftada bir)

Dev

Haftalık güncelleştirme alır Cannary'den daha stabildir

Cannary

Gecelik güncelleme alan, anlık gelişimi temsil eder