Links

🙋‍ Programlamaya Giriş

Yazılım dünyasına hoş geldin 🚀

🗽 Açıklama

👁️ Faydalı Kaynaklara göz atmayı unutma

🌊 Diller Arasındaki Bağlantı

Diller arasındaki bağlantı

🆔 Adlandırma Yapısı

Fare ile çift tıklandığında metinler içerdikleri karakterlere göre seçilir.
  • - , tire ile parçalı oluşturursunuz
  • _ , alt tire ile uzun metinler oluşturursunuz

Adlandırma Örnekleri

model_ismi # Modelin ismi seçilir. Başka özelliği yoktur
veriler-resim # Verilerin resim özelliği alınır. Başka özelliği de vardır

🏢 Platformlar

Platform
Açıklama
Github, Gitlab
Kaynak kod paylaşımı
Döküman paylaşımı
Soru cevap platformları

Google Summer of Code

Resmi sitesi için buraya bakabilirsin.
  • Bir mentörünüz ve bir projeniz oluyor
    • Proje fikriniz yoksa fikir de önermekteler
  • Para desteği de sağlanıyor
  • Yaz boyunca onunla uğraşıyorsunuz
Uzaktan işleyen bir sistemdir.

🆒 Yazı Fontları

Font
Özelliği
Bağlantılar
Fira Code
Programlama dilleri için geliştirilmiş != gibi karakterleri değildir olarak gösterir
🌐
Roboto Mono
Android varsayılan fontunun kodlama için yapılmış hali
🌐
Fira Code için Enable font ligaratures ayarını aktif etmeniz gerekmekte. Aksi halde !=, >= gibi karakteri birleştiremez.

🔗 Faydalı Kaynaklar