🙋‍ Programlamaya Giriş

Yazılım dünyasına hoş geldin 🚀

🗽 Açıklama

👁️ Faydalı Kaynaklara göz atmayı unutma

🌊 Diller Arasındaki Bağlantı

Diller arasındaki bağlantı

🆔 Adlandırma Yapısı

Fare ile çift tıklandığında metinler içerdikleri karakterlere göre seçilir.

  • - , tire ile parçalı oluşturursunuz

  • _ , alt tire ile uzun metinler oluşturursunuz

Adlandırma Örnekleri

model_ismi # Modelin ismi seçilir. Başka özelliği yoktur
veriler-resim # Verilerin resim özelliği alınır. Başka özelliği de vardır

🏢 Platformlar

Platform

Açıklama

Github, Gitlab

Kaynak kod paylaşımı

Read The Docs

Döküman paylaşımı

StackOverflow, Quora

Soru cevap platformları

Google Summer of Code

Resmi sitesi için buraya bakabilirsin.

  • Bir mentörünüz ve bir projeniz oluyor

    • Proje fikriniz yoksa fikir de önermekteler

  • Para desteği de sağlanıyor

  • Yaz boyunca onunla uğraşıyorsunuz

Uzaktan işleyen bir sistemdir.

🆒 Yazı Fontları

Font

Özelliği

Bağlantılar

Fira Code

Programlama dilleri için geliştirilmiş != gibi karakterleri değildir olarak gösterir

🌐

Roboto Mono

Android varsayılan fontunun kodlama için yapılmış hali

🌐

Fira Code için Enable font ligaratures ayarını aktif etmeniz gerekmekte. Aksi halde !=, >= gibi karakteri birleştiremez.

🔗 Faydalı Kaynaklar