Links
🍱

Blok Tanımlama | Scratch

Scratch üzerinde blok tanımlaması ve blok örnekleri

💎 Blokların Özellikleri

  • 🚀 Bloklar kodlamada akıcılığı ve sadeliği sağlar
  • 🦄 Kopyalanmış işlemleri tek bir blok adı altında kullanmanızı sağlar
  • 📢 Haberler ile bloklar karıştırılmamalıdır