Links

🚴‍♂️ Giriş | Roblox

Roblox oyunları oluşturmaya, yapmaya veya programlamaya giriş

👀 Hızlı Bakış

🧩 Block Ayarları

💎 Özellik
📝 Açıklama
CanCollide
⤵ Blokların içinden geçilir
Anchored
🕊️ Aşağı düşmesini engeller

🔗 Faydalı Bağlantılar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur