🚴‍♂️ Giriş | Roblox

Roblox oyunları oluşturmaya, yapmaya veya programlamaya giriş

👀 Hızlı Bakış

🧩 Block Ayarları

💎 Özellik

📝 Açıklama

CanCollide

⤵ Blokların içinden geçilir

Anchored

🕊️ Aşağı düşmesini engeller

🔗 Faydalı Bağlantılar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur