Links
🔰

Kullanım | Regex

Regex'in kullanımı ve temel örnekler

🧱 Temel İşlemler

Kullanım formatı r"" (python) veya / / (javascript) şeklindedir.
💎 RegEx
📑 Açıklama
|
Or işlemi veya anlamına gelir
[ab]
a veya b demektir
(ab)
ab demektir
(ab )
ab anlamına gelir (⚠ boşluğa dikkat)
[ab] | (ab)
a veya ab, b veya ab demektir
[aA]nkara
Ankara veya ankara metinlerini bulur
\w
Herhangi bir harfi temsil eder
\b
\bword için sadece word'leri bulur, (örnek)

🧮 Miktar İşlemleri

💎 RegEx
📑 Açıklama
?
0 veya 1 kere
*
0 veya daha fazla
+
1 veya daha fazla
{n}
n tane
{n,}
En az n tane
{n, m}
En az n en fazla m tane

🔍 Kelime Arama

Regex
Açıklama
Link
\wab\w
ab geçen 4 harfli kelimeleri bulur (özel karakterleri desteklemez)
🔗
\w*ab\w
Sonda 1 farklı karakter olan ab içeren kelimeleri bulur
\w*ab\w*
İçerisinde herhangi bir yerde olan ab içeren kelimeleri bulur
\baş
Metin içerisinde olanları bulur (özel karakterleri (ş) destekler )
🔗
(\baş )
İçerisinde geçen cümleleri bulur
🔗
\byunus | \bemre
yunus veya emre olan kelimeleri bulur
🔗

💫 Karışık İşlemler

💎 RegEx
📑 Açıklama
": \\s+"
": " göre ayırma
\\.
. ya göre ayırma ("." çalışmaz

🔗 Faydalı Bağlantılar