🔰 Kullanım | Regex

Regex'in kullanımı ve temel örnekler

🧱 Temel İşlemler

Kullanım formatı r"" (python) veya / / (javascript) şeklindedir.

💎 RegEx

📑 Açıklama

|

Or işlemi veya anlamına gelir

[ab]

a veya b demektir

(ab)

ab demektir

(ab )

ab anlamına gelir (⚠ boşluğa dikkat)

[ab] | (ab)

a veya ab, b veya ab demektir

[aA]nkara

Ankara veya ankara metinlerini bulur

\w

Herhangi bir harfi temsil eder

\b

\bword için sadece word'leri bulur, (örnek)

🧮 Miktar İşlemleri

💎 RegEx

📑 Açıklama

?

0 veya 1 kere

*

0 veya daha fazla

+

1 veya daha fazla

{n}

n tane

{n,}

En az n tane

{n, m}

En az n en fazla m tane

🔍 Kelime Arama

Regex

Açıklama

Link

\wab\w

ab geçen 4 harfli kelimeleri bulur (özel karakterleri desteklemez)

🔗

\w*ab\w

Sonda 1 farklı karakter olan ab içeren kelimeleri bulur

\w*ab\w*

İçerisinde herhangi bir yerde olan ab içeren kelimeleri bulur

\baş

Metin içerisinde olanları bulur (özel karakterleri (ş) destekler )

🔗

(\baş )

İçerisinde geçen cümleleri bulur

🔗

\byunus | \bemre

yunus veya emre olan kelimeleri bulur

🔗

💫 Karışık İşlemler

💎 RegEx

📑 Açıklama

": \\s+"

": " göre ayırma

\\.

. ya göre ayırma ("." çalışmaz

🔗 Faydalı Bağlantılar