🤯
Gelişmiş Notlar | Regex
Regex hakkında gelişmiş notlar ve örnekler

👀 Hızlı Bakış‍

  • 💡! eki olumsuzluk iken = eşitlik anlamındadır
  • 💁‍♂️ exp eki expression kısaltmasıdır
💎 Regex
📑 Açıklama
(?=exp)
Sonrasında exp koşulu sağlanmalıdır
(?<!exp)
Arkasında exp koşulu olmamalıdır
(?<=exp)
Arkasında exp koşulunu sağlamalıdır
(?<=^)
Satır başında olmalıdır
[exp]
Verilen exp değerlerinden herhangi biri olmalıdır
[^exp]
Verilen exp değerlerinin hiçbiri olmamalıdır

👨‍💻 Hızlı Örnekler

💎 Regex
📑 Açıklama
(?<!\w)\b[A-Z]+[\_]*[A-Z]*\b(?=\s)
Büyük harf içeren değişkenleri bulma (Y_EMRE)
🔗
\b(?<!\n)(?!MsgBox)([\w]+)(?=\()
Çağrılan fonksiyonların isimlerini bulma
🌍
^(?!.bar).$
İçerisinde bar geçmeyen satırları bulma
(?<=\(\ |\,\ |\(|\,)\w+
⭐ Örnekler için sağdaki emojilere tıklayabilirsin

🔑 Şifre RegExleri

  • 👀 Şifre kontroller için Look Behind yapısı kullanılır
  • ➕ Alttaki alandan istediğiniz kurala uygun olanları sırasıyla yan yana ekleyiniz
💎 Regex
📑 Açıklama
^
Satır başından arama (zorunlu)
(?!.*\ )
Boşluk karakteri olmayan
(?=.*\d)
Sayı içeren
(?=.*[A-Z])
Büyük harf içeren
(?=.*[a-z])
Küçük harf içeren
(?=.*[[email protected]#\$\%\^\&\*\(\)\_])
Özel karakter içeren
[\w\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\_]{6,}
En az 6 karakterli (zorunlu)
$
Metnin sonunu temsil eder (zorunlu)
📢 Yukarıdakilerden, zorunlu yazanlar hariç diğerleri isteğe bağlıdır
1
import re
2
pattern = r"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\_])(?!.*\ )[\w\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\_]{6,}quot;
3
return bool(re.match(pattern, S))
Copied!

📑 Markdown RegEx

💎 Regex
📑 Açıklama
\[([^\[\]]+)\]\(([^\(\)]+)\)
Link regex değeri
(#+) *(.*)
Header
<!--(.*?)-->
Comment
Last modified 1yr ago