🤯 Gelişmiş Notlar | Regex

Regex hakkında gelişmiş notlar ve örnekler

👀 Hızlı Bakış‍

  • 💡! eki olumsuzluk iken = eşitlik anlamındadır

  • 💁‍♂️ exp eki expression kısaltmasıdır

💎 Regex

📑 Açıklama

(?=exp)

Sonrasında exp koşulu sağlanmalıdır

(?<!exp)

Arkasında exp koşulu olmamalıdır

(?<=exp)

Arkasında exp koşulunu sağlamalıdır

(?<=^)

Satır başında olmalıdır

[exp]

Verilen exp değerlerinden herhangi biri olmalıdır

[^exp]

Verilen exp değerlerinin hiçbiri olmamalıdır

👨‍💻 Hızlı Örnekler

💎 Regex

📑 Açıklama

(?<!\w)\b[A-Z]+[\_]*[A-Z]*\b(?=\s)

Büyük harf içeren değişkenleri bulma (Y_EMRE)

🔗

\b(?<!\n)(?!MsgBox)([\w]+)(?=\()

Çağrılan fonksiyonların isimlerini bulma

🌍

^(?!.bar).$

İçerisinde bar geçmeyen satırları bulma

(?<=\(\ |\,\ |\(|\,)\w+

⭐ Örnekler için sağdaki emojilere tıklayabilirsin

🔑 Şifre RegExleri

  • 👀 Şifre kontroller için Look Behind yapısı kullanılır

  • ➕ Alttaki alandan istediğiniz kurala uygun olanları sırasıyla yan yana ekleyiniz

💎 Regex

📑 Açıklama

^

Satır başından arama (zorunlu)

(?!.*\ )

Boşluk karakteri olmayan

(?=.*\d)

Sayı içeren

(?=.*[A-Z])

Büyük harf içeren

(?=.*[a-z])

Küçük harf içeren

(?=.*[!@#\$\%\^\&\*\(\)\_])

Özel karakter içeren

[\w\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\_]{6,}

En az 6 karakterli (zorunlu)

$

Metnin sonunu temsil eder (zorunlu)

📢 Yukarıdakilerden, zorunlu yazanlar hariç diğerleri isteğe bağlıdır

import re
pattern = r"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\_])(?!.*\ )[\w\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\_]{6,}$"
return bool(re.match(pattern, S))

📑 Markdown RegEx

💎 Regex

📑 Açıklama

\[([^\[\]]+)\]\(([^\(\)]+)\)

Link regex değeri

(#+) *(.*)

Header

<!--(.*?)-->

Comment