⛺ OS Genel Notlar

İşlerim sistemleri ile alakalı kategorize edilmemiş notlar

㊗ Dosya Kodlanmasını (Encoding) Değiştirme

iconv -f WINDOWS-1252 -t UTF-8 infile.txt > outfile.txt

🆚 32 vs 64 Bit

  • 32 bit 2342 ^ {34} bit yani 4 GB'lık çıktı verebilir

  • 64 bit 2642 ^ {64} bit yani 16 EB'lık çıktı verebilir

4 GB'lık çıktı için yaklaşık 4GB RAM

🔗 Harici Linkler