🔍 Google Hacking

Google hacking, google da anahtar kelimeler kullanarak aradığımıza hızlı ulaşma tekniğidir.

🔑 Anahtar Kelimeler

Anahtarların kullanım şekli <anahtar>:<değer> şeklindedir.

: karakteri sonrasında boşluk atılmaz.

Anahtar

Açıklama

Örnek

Örnek Açıklaması

filetype

Dosya uzantısı

filetype:pdf Google hacking

Google hacking pdf'lerini listeler

site

Verilen site içerisinde arama

site:yemreak.com Ders Notları

Sitemdeki ders notları sayfasını listeler

intitle

Başlık içerisinde arama

intitle "index of /"

Sitelerin dosyalarını listeler

inurl

Url'de arama

intitle:index.of inurl:“/admin/”

Admin dizini listelenmeye açık olan siteleri gösterir

numrange

Sayı aralığında arama

numrange:99999-100000

daterange

Tarih aralığında arama

cache

Google önbelleğinde arama

cache:example.com

⭐ Anahtar Kelime Kullanım Örnekleri

  • filetype:pdf Google hacking

  • site:yemreak.com Ders Notları

  • intitle "index of /" jdk-8u241-windows-x64.exe

🔤 Özel Karakterler

Özel karakter kullanımlarından sonra boşluk karakterinin kullanılmadığına dikkat edin.

Operatör

Kullanım Amacı

Örnek

AND ya da +

Anahtar kelimelerin her biri

web +application +security

NOT ya da -

Anahtar kelimlerini ayrımak

web application –security

OR ya da `

`

Anahtar kelimelerden herhangi biri

`web application

security`

~

Benzeri anahtar kelimeler

web application ~security

.

Belirsiz harfi belirtmek

.eb application security

*

Belirsiz kelimeyi belirtmek

web * security

( )

Operatörleri gruplama

`("web security"

websecurity)`

🔗 Harici Bağlantılar