🌄
Düzensiz Notlar
Burada ne olacağı hakkında benim bile fikrim yok 😅

📺 Eğitim Videoları

Alıntılı içeriktir.

👐 Bağlı Eli Çözme

https://twitter.com/i/status/1133130273200250881
twitter.com

📦 Yazılımlar

Oyunlar

Diğer

👅 Dil Notları

Çoğulları Adlandırma

  • layers_dims: Katmanların boyutları (n-n)
  • layers_dim: Katmanların boyutu (n-1)
  • layer_dims: Katmanın boyutları (1-n)
  • layer_dim: Katmanın bouyu (1-1)

👨‍🔬 Araştırmalar

Akademik Yazı ve Makale Siteleri

Last modified 7mo ago
Copy link
On this page
📺 Eğitim Videoları
👐 Bağlı Eli Çözme
📦 Yazılımlar
Oyunlar
Diğer
👅 Dil Notları
Çoğulları Adlandırma
👨‍🔬 Araştırmalar
Akademik Yazı ve Makale Siteleri