Links
🌄

Düzensiz Notlar

Burada ne olacağı hakkında benim bile fikrim yok 😅

📺 Eğitim Videoları

Alıntılı içeriktir.

👐 Bağlı Eli Çözme

📦 Yazılımlar

Oyunlar

Diğer

👅 Dil Notları

Çoğulları Adlandırma

  • layers_dims: Katmanların boyutları (n-n)
  • layers_dim: Katmanların boyutu (n-1)
  • layer_dims: Katmanın boyutları (1-n)
  • layer_dim: Katmanın bouyu (1-1)

👨‍🔬 Araştırmalar

Akademik Yazı ve Makale Siteleri

Last modified 1yr ago